Với vốn đầu tư ban đầu là 0 đồng, Bạn có cơ hội sở hữu văn phòng hiện đại tại trung tâm thành phố