chỉ từ 2,5t triệu đồng cho một người bạn đã có được một văn phòng ưng ý giữa trung tâm thành phố